+48 (87) 643-10-02, +48 505-470-562 augustowia@augustowia.eu

Pokoje trzyosobowe

Hotel AUGUSTOWIA na Mazurach przygotował aż 150 miejsc noclegowych. Na terenie ośrodka znajdziecie Państwo również przestronne i wygodne pokoje trzyosobowe z łazienką. Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją, a także zdjęciami przedstawiającymi wnętrza hotelu.

Wyposażenie pokoju

 • pojedyncze łóżka lub z łóżkiem małżeńskim
 • internet WiFi na holu
 • ręczniki
 • stolik
 • szafa na ubrania
 • zestawy do prasowania dostępne na życzenie
 • prysznic
 • telewizor*
 • toaleta
 • łazienka
 • krzesła
 • ogrzewanie

*na życzenie Gościa, SNFP – Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – nieodpłatnie wypożycza Gościowi odbiornik TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu

REZERWACJA ONLINE

Cena od 140 zł/noc

Korzyści z rezerwacji online

Gwarancja najniższej ceny pokoi

Natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji

Atrakcyjne promocje i pakiety pobytowe

Informacje o rezerwacji

Doba hotelowa:
od 15:00 do 11:00

Polityka wobec dzieci:
Dzieci w wieku poniżej 2 lat przebywają w hotelu bezpłatnie.

Dzieci od 11 roku życia traktowane są jak osoby dorosłe.

Określając liczbę osób w trakcie rezerwacji, prosimy uwzględnić osoby dorosłe oraz wiek dzieci.

Zwierzęta
Zwierzęta są mile widziane - za dodatkową opłatą.

Parking jest dodatkowo płatny.

Dostępne płatności

ikona płatności dotpay

Regulamin

Dyrekcja Ośrodka  wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

REGULAMIN

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług , odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralna częścią  umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności  konkludentnych , w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji albo wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość  potwierdza, iż zapoznał sie i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na ścianie obok recepcji w hollu głównym Ośrodka, a także możliwy do otrzymania w recepcji Ośrodka oraz do pobrania ze strony www.augustowia.eu
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja ośrodka, tel. 87 643 10 02
 • 2 DOBAHOTELOWA
 1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe i pakiety weekendowe.
 2. Doba hotelowa w pokojach komfort trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Doba hotelowa w pokojach standard trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w ośrodku, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 6. Gość za dodatkową opłatą może przedłużyć dobę hotelowa w pokoju gdy będzie dostępny w tym czasie. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują sie w sposób następujący:

przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 podlega opłacie 50 % kosztu pokoju;

przedłużenie doby hotelowej po godz. 16:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawa zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografia oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokoju.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200PLN/dobę na dodatkowe usługi.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 14:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Ośrodka, Ośrodek będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu. Pokój wynajęty i opłacony nie można anulować z powodu indywidualnych oczekiwań gościa.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Ośrodek nie zwraca opłaconego pobytu.
 8. Zasady rezerwacji

Rezerwacja niegwarantowana zachowuje ważność do godziny 14.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 14.00 w przypadku nieprzybycia do Ośrodka rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia do Ośrodka prosimy o powiadomienie Działu Recepcji co najmniej do godz. 12.00.

Dokonanie rezerwacji niegwarantowanej jest przyjmowane tylko dzień przed przyjazdem i nie wymaga wpłacenia zadatku, jednak anulowanie przez Ośrodek takiej rezerwacji po godzinie 14-ej w planowanym dniu przyjazdu uprawnia Ośrodek do naliczenia kary umownej w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu.Rezerwacja taka może być przyjęta tylko na jeden pokój.

Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana, co najmniej na 21 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w lokalu. Wpłata zadatku na pobyt jest bezzwrotna. Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie  o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

UWAGA:

Przyjazd musi być potwierdzony telefonicznie dzień wcześniej, z podaniem godziny przyjazdu.

Zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania usługi.

W przypadku rezygnacji z noclegu nie przysługuje zwrot zadatku.

Zwrotowi nie podlega także opłacony pobyt z góry.

Rezerwacja gwarantowana

Aby skorzystać z rezerwacji gwarantowanej należy: dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50 % wartości odpłatności za zamówiony pobyt na rachunek bankowy Ośrodka

ZPH Jerzy Sewastynowicz

Nr konta: 42 9354 0007 0000 0000 1863 0001

tytułem:  termin pobytu, ilość osób, Augustowia, nr telefonu, nazwisko i imię osoby rezerwującej

Formy płatności za pobyt w Ośrodku:

gotówka,

ważna karta płatnicza,

przelew internetowy,

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za

pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

przelew z datą płatności do 7 dni - dla stałych Klientów (pod warunkiem wpłaty zadatku 50 % wartości za zamówiony pobyt na nr konta bankowego Ośrodka).

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu.

W momencie przyjazdu pobierana jest od Klienta cała kwota za  cały rezerwowany pobyt i pomniejszona o wpłacony zadatek.  Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste), oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób jak ustalono w rezerwacji.

Przy pobytach grupowych/firmowych wystawiana jest faktura przelewowa na cały zarezerwowany pobyt  do opłaty przed przyjazdem gości lub płatne gotówką w dniu przyjazdu.

Cennik pokoi Hotelu jest dostępny na stronie internetowej oraz w recepcji Ośrodka.

 • 4 USLUGI I USLUGI DODATKOWE
 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoja kategoria i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcje i poprawie standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:

warunki do pełnego i nieskrepowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,  profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie ,sprawna pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Ośrodek dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności. Właściciel może wejść do wynajętego obiektu jedynie w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do obowiązującego regulaminu.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa Ośrodka świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

pokoje są sprzątane na życzenie gości

> udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

> budzenie o wyznaczonej godzinie w czasie pracy recepcji,

> przechowanie bagażu Gościa,

> zamawianie taxi;

 1. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z:

> części rekreacyjnej i zadaszonych grilli

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Na terenie Ośrodka dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować sie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ośrodka ponosi pełna odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zalania lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania sie do zadań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany, okna oraz sprawdzić zamkniecie drzwi.
 5.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 6. W ośrodku przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w razie opóźniania sie Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA
 1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ośrodek odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukowa lub artystyczna wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu głównym czy parkingu przed frontem Ośrodka. Parkowanie samochodu na terenie ośrodka jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i jest płatne
 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin

 • 8 CISZA NOCNA

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 23:00 do godz.6:00 dnia następnego. Ośrodek ma prawo przesunąć godziny ciszy ze względu na imprezy okolicznościowe informując dzień wcześniej. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 • 9 REKLAMACJE
 1. Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Za dodatkową oplata Ośrodek akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Ośrodka oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierze.
 2. W Ośrodku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.  Wyznaczone miejsce do palenia znajduje się w ogródku letnim przed ośrodkiem.

Za nieprzestrzeganie zakazu palenia hotel obciąży gości karą w wysokości 200 PLN netto.

 1. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. GOŚĆ wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnego AUGUSTOWIA ul. Przewięź 7 16-300 Augustów dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakazuje sie prowadzenia w Ośrodku akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 3. GOSC nie będzie powodować, a Ośrodek nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Ośrodka, wydostawanie sie nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Ośrodka.
 4. Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Dyrekcja Ośrodka

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnego AUGUSTOWIA